Vedtekter til bygningsloven for Lebesby kommune.

DatoFOR-0000-00-00-186
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-11-07-2097
Endrer
Gjelder forLebesby kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Lebesby

Kapitteloversikt:

7. november 1986
Til § 117.

Lebesby kommunestyre har 7. november 1986 vedtatt følgende forskrift:

I Lebesby kommune kan det i 3 år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985, ikke settes igang arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplanen.

Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Unntatt fra disse bestemmelser er anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven.

(II 1986 s 714)