Vedtekter til bygningsloven for Loppa kommune

DatoFOR-0000-00-00-201
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1963-06-08
Endrer
Gjelder forLoppa kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Loppa

Ingen vedtekter.