Vedtekter til bygningsloven for Mykland kommune.

DatoFOR-0000-00-00-231
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1966-06-17
Endrer
Gjelder forMykland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Mykland

Ingen vedtekter.