Vedtekter til plan- og bygningsloven for Trondheim kommune.

DatoFOR-0000-00-00-385
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2007-09-27-1299
Endrer
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til plan- og bygningsloven, Trondheim

Endret 29. mai 1986 nr. 2355, 27. september 1990 nr. 1170, 6. januar 1993 nr. 62, 30 mai 2000 nr. 599, 27 sep 2007 nr. 1299 (som også opphever alle tidligere vedtekter). 

Til § 66a

Ved feltutbygging med samlet boligareal over 500 m² BRA eller ved oppføring og hovedombygging av bygning større enn 500 m² BRA innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, skal bebyggelsen tilknyttes fjernvarmeanlegg.

Tilknytningsplikten gjelder også for areal under 500 m² BRA innenfor konsesjonsområdet dersom arealet er en del av framtidig større utbyggingsprosjekt. 

Til § 91a

Det må foreligge tillatelse fra kommunen for:

a.Å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge.
b.Å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1.er ekspropriert av det offentlige.
2.ligger innenfor område regulert til fornyelse (25 nr. 8) og er ervervet av kommunen eller andre som med bystyrets samtykke skal stå for fornyelsen.
c.Å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler.
d.Annen ombygging av bolig enn den som omfattes av bokstav a eller c når ombyggingen fører til at leilighet må fravikes.