Vedtekter til bygningsloven for Træna kommune

DatoFOR-0000-00-00-387
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1986-10-22-2090
Endrer
Gjelder forTræna kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Træna

Kapitteloversikt:

22. juni 1986 nr. 2090
Til § 117.

I Træna kommune kan det i 3 - tre - år fra ikrafttreden av lov nr. 77 plan- og bygningslov av 14. juni 1985 ikke settes iverk arbeid eller tiltak som nevnt i samme lovs §§ 84 og 93 uten etter samtykke fra bygningsrådet før området inngår i arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan. Det samme gjelder andre tiltak, herunder fradeling, som vesentlig kan vanskeliggjøre planleggingen.

Anlegg som fremmes etter godkjent vegplan etter vegloven er unntatt fra disse bestemmelsene.

(II 1986 s 711)