Vedtekter til bygningsloven for Varaldsøy kommune

DatoFOR-0000-00-00-409
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1948-08-14
Endrer
Gjelder forVaraldsøy kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Varaldsøy

Ingen vedtekter.