Vedtekter til bygningsloven for Evenes kommune.

DatoFOR-0000-00-00-68
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1974-05-14
Endrer
Gjelder forEvenes kommune, Nordland
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§4
Kunngjort
KorttittelVedtekter til bygningsloven, Evenes

Kapitteloversikt:

14. mai 1974
Til § 82.
1.Fradeling av tomter for og oppføring av sportshytter, sommerhus o.l. bygninger som bare er beregnet på å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, er bare tillatt etter disposisjonsplan som er behandlet av bygningsrådet og godkjent av fylkesmannen.
2.Oppføring av bygninger som nevnt under pkt. 1 eller fradeling av tomt for slike bygninger, er ikke tillatt nærmere vassdrag (elv, bekk, innsjø, tjern) enn 50 m fra strandlinje, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand.
3.For bygninger som nevnt under nr. 1 skal foruten bygningslovens kap. III, IV og § 65 også gjelde §§ 63, 68, 69, 70, 71, 74 nr. 2, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 109 og kap. XV og XVI.
4.Bygningsrådet kan utferdige nærmere regler for hyttebygging. Reglene skal godkjennes av kommunestyret.
5.Vedtektene trer i kraft straks.

(II 1974 s 119)