Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven for Sørfold kommune, Nordland.

DatoFOR-1981-02-19-3740
PublisertII 1981 151
Ikrafttredelse19.02.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørfold kommune, Nordland
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Sørfold

I medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfester Kommunal- og arbeidsdepartementet 19. februar 1981 vedtak av Sørfold kommunestyre i møte 15. januar 1980 om vedtekt til § 7 i brannloven for Sørfold kommune. 

Til § 7

Brannstyret skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtaket trer i kraft straks.