Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven for Gjemnes kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1981-03-17-3738
PublisertII 1981 s 200
Ikrafttredelse17.03.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjemnes kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Gjemnes

I medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfester Kommunal- og arbeidsdepartementet 17. mars 1981 vedtak av Gjemnes kommunestyre i møte 20. desember 1979 om vedtekt til § 7 i brannloven for Gjemnes kommune. 

Til § 7

Brannstyret skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret.

Vedtaket trer i kraft straks.