Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven for Fredrikstad kommune, Østfold.

DatoFOR-1982-06-22-1101
PublisertII 1982 s 466
Ikrafttredelse22.06.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Fredrikstad

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 22. juni 1982 i medhold av § 2 i brannloven av 29. mai 1970 stadfestet vedtak av Fredrikstad bystyre i møte 5. november 1981 om vedtekt til § 7 i brannloven for Fredrikstad kommune. 

Til § 7

Brannstyret skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret. 

Vedtekten trer i kraft straks. Samtidig oppheves vedtekt til brannlovens § 7, stadfestet av departementet i brev av 13. mars 1972.