Forskrift om vedtekt til § 16 i lov om brannvern m.v., Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1983-05-10-947
PublisertII 1983 s 367
Ikrafttredelse25.06.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 16 i brannvernloven, Verdal

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 10. mai 1983 med hjemmel i § 2 i lov om brannvern m.v. av 29. mai 1970 stadfestet vedtak av Verdal kommunestyre i møter den 16. juni 1982 og 2. februar 1983 om vedtekt til § 16 i lov om brannvern m.v. for Verdal kommune. 

Vedtekten til § 16 skal lyde:

For røykpiper og andre røykkanaler som brukes i samband med boligoppvarming o.l., skal feiing foretas 1 gang årlig dersom røykkanalene er i jevnlig bruk og har vanlig sotdannelse. 

Vedtekten trer i kraft 25. juni 1983. Samtidig oppheves tidligere stadfestet vedtekt til § 22 i lov om brannvesenet av 19. november 1954, stadfestet 4. oktober 1967 og tatt inn i Norsk Lovtidend, 1. avdeling for 1967.