Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Vågå kommune, Oppland.

DatoFOR-1983-11-17-1723
PublisertII 1983 s 632
Ikrafttredelse01.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågå kommune, Oppland
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Vågå

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 17. november 1983 med hjemmel i § 2 i lov om brannvern m.v. av 29. mai 1972 stadfestet vedtak av Vågå kommunestyre i møte 2. mai 1983 om vedtekt til § 7 i lov om brannvern m.v. for Vågå kommune, Oppland fylke.

Vedtekten skal lyde: 

Til § 7 i lov om brannvern m.v.

Brannstyret skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer. 

Vedtekten trer i kraft 1. desember 1983.