Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Åmot kommune, Hedmark.

DatoFOR-1983-12-13-1872
PublisertII 1983 s 664
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Åmot

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 13. desember 1983 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen endringer, vedtak av Åmot kommunestyre i møte 30. juni 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven for Åmot kommune. Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3.

Vedtekten trer i kraft 1. januar 1984.