Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Båtsfjord kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-12-20-2042
PublisertII 1983 s 818
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Båtsfjord

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 20. desember 1983 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen endringer, vedtak av Båtsfjord kommunestyre i møte 27. oktober 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven for Båtsfjord kommune.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft 1. januar 1984.