Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Andøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1983-12-21-2044
PublisertII 1983 s 819
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forAndøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Andøy

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 21. desember 1983 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen endringer, vedtak av Andøy kommunestyre i møte 2. september 1982 om vedtekt til § 7 i brannloven for Andøy kommune.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft 1. januar 1984.