Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova for Stordal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1983-12-30-2067
PublisertII 1983 s 839
Ikrafttredelse01.01.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forStordal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Stordal

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 30. desember 1983 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfestet, med noen endringer, vedtak av Stordal kommunestyre i møte 24. november 1983 om vedtekt til § 7 i brannlova for Stordal kommune.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette talet på medlemmer i brannstyret. Medlemstalet kan ikkje settast lågare enn 3. 

Vedtekten trer i kraft 1. januar 1984.