Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-1984-01-09-23
PublisertII 1984 s 5
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Alta

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 9. januar 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen redaksjonelle endringer, vedtak av Alta kommunestyre 2. desember 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.