Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Ullensvang kommune, Hordaland.

DatoFOR-1984-01-09-25
PublisertII 1984 s 6
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensvang kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Ullensvang

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 9. januar 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfesta, med nokre endringar, vedtak av Ullensvang kommunestyre 24. oktober 1983 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.