Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Haugesund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1984-01-10-30
PublisertII 1984 s 8
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaugesund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Haugesund

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 10. januar 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen redaksjonelle endringer, vedtak av Haugesund kommunestyre 1. desember 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.