Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Strand kommune, Rogaland.

DatoFOR-1984-01-11-35
PublisertII gitt
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrand kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Strand

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 11. januar 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) og § 4 i bygningsloven av 18. juni 1965 stadfestet, med noen endringer, vedtak av Strand kommunestyre 28. september 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven og § 9 i bygningsloven.

Vedtektene skal lyde slik: 

Til brannlovens § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3.