Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Klepp kommune, Rogaland.

DatoFOR-1984-01-16-42
PublisertII 1984 s 14
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Klepp

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 16. januar 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfesta, med nokre redaksjonelle endringar, vedtak av Klepp kommunestyre 10. oktober 1983 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.