Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Ullensaker kommune, Akershus.

DatoFOR-1984-01-20-56
PublisertII 1984 21
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Ullensaker

Kommunaldepartementet har 20. januar 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen redaksjonelle endringer, vedtak av Ullensaker kommunestyre 12. desember 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.