Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Hareid kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1984-01-26-254
PublisertII 1984 s 55
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHareid kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Hareid

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 26. januar 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfestet, med nokre redaksjonelle endringar, vedtak av Hareid kommunestyre 24. november 1983 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetja talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.