Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Stor-Elvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1984-01-26-258
PublisertII 1984 s 57
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. til § 7 i brannloven, Stor-Elvdal

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 26. januar 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen redaksjonelle endringer, vedtak av Stor-Elvdal kommunestyre 16. desember 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.