Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Ørsta kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1984-02-08-457
PublisertII 1984 s 106
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrsta kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Ørsta

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 8. februar 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfestet, med nokre redaksjonelle endringar, vedtak av Ørsta kommunestyre 28. november 1983 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.