Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Folldal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1984-02-10-462
PublisertII 1984 s 109
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFolldal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Folldal

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 10. februar 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen redaksjonelle endringer, vedtak av Folldal kommunestyre 27. januar 1984 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.