Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Hemsedal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1984-02-10-465
PublisertII 1984 s 110
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemsedal kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Hemsedal

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 10. februar 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfestet, med nokre redaksjonelle endringar, vedtak av Hemsedal kommunestyre 25. januar 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekten vert sett i kraft straks.