Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-02-14-466
PublisertII 1984 s 110
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOverhalla kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Overhalla

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 14. februar 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen redaksjonelle endringer, vedtak av Overhalla kommunestyre 29. november 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.