Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Stange kommune, Hedmark.

DatoFOR-1984-02-29-623
PublisertII 1984 s 148
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStange kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Stange

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 29. februar 1984, i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet med noen redaksjonelle endringer, vedtak av Stange kommunestyre i møte 15. februar 1984 om vedtekt til § 7 i brannloven. 

Vedtekten skal lyde slik:

Kommunestyret skal fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.