Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Nore og Uvdal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1984-03-15-713
PublisertII 1984 s 187
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNore og Uvdal kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. til § 7 i brannloven, Nore og Uvdal

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 15. mars 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen redaksjonelle endringer, vedtak av Nore og Uvdal kommunestyre 14. november 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd::

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.