Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Osterøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-1984-03-26-849
PublisertII 1984 s 220
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOsterøy kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. om vedtekt i brannlova, Osterøy

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 26. mars 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfesta, med nokre redaksjonelle endringar, vedtak av Osterøy kommunestyre 1. februar 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova. 

Vedtekta skal lyde slik:

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.