Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Eidfjord kommune, Hordaland.

DatoFOR-1984-03-30-853
PublisertII 1984 s 221
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidfjord kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. om vedtekt til brannloven, Eidfjord

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 30. mars 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfesta, med nokre redaksjonelle endringar, vedtak av Eidfjord kommunestyre 20. januar 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.