Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Gaular kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1984-04-04-864
PublisertII 1984 s 228
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGaular kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om vedtekt til brannlova, Gaular

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 4. april 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfesta vedtak av Gaular kommunestyre 24. januar 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.