Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1984-04-06-876
PublisertII 1984 s 236
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøyanger kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om vedtekt til brannlova, Høyanger

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 6. april 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfesta vedtak av Høyanger kommunestyre 26. oktober 1983 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.