Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Jølster kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1984-04-24-960
PublisertII 1984 s 253
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forJølster kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Jølster

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 24. april 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfesta, med nokre redaksjonelle endringar, vedtak av Jølster kommunestyre i møte 29. mars 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta trer i kraft straks. Frå same tid opphevar departementet vedtekta til § 7 i brannlova for Jølster kommune, stadfesta ved brev frå departementet den 16. april 1980.