Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Namsos kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-04-27-975
PublisertII gitt
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Namsos

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 27. april 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet vedtak av Sømna kommunestyre 29. mars 1984 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.