Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Kvæfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1984-05-08-1097
PublisertII 1984 s 294
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvæfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Kvæfjord

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 8. mai 1984, i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet vedtak av Kvæfjord kommunestyre 12. april 1984 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.