Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-1984-05-14-1107
PublisertII 1984 s 297
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Snåsa

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 14. mai 1984, i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet vedtak av Snåsa kommunestyre 8. desember 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.