Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Siljan kommune, Telemark.

DatoFOR-1984-05-14-1109
PublisertII gitt
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSiljan kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Siljan

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 14. mai 1984, i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet vedtak av Siljan kommunestyre 24. april 1984 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.