Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1984-05-14-1111
PublisertII 1984 s 299
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBremanger kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Bremanger

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 14. mai 1984, i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfestet vedtak av Bremanger kommunestyre 29. mars 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekta trer i kraft straks.