Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Hjartdal kommune, Telemark.

DatoFOR-1984-05-22-1123
PublisertII 1984 s 305
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHjartdal kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Hjartdal

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 22. mai 1984, i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfesta, med nokre redaksjonelle endringar, vedtak av Hjartdal kommunestyre 30. april 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova for Hjartdal kommune.

Vedtekta skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.