Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Lund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1984-05-22-1124
PublisertII gitt
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Lund

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 22. mai 1984, i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet vedtak av Lund kommunestyre 9. mai 1984 om vedtekt til § 7 i brannnloven for Lund kommune.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3.