Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Suldal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1984-05-30-1186
PublisertII 1984 s 317
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSuldal kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Suldal

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 30. mai 1984, i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfestet vedtak av Suldal kommunestyre 24. april 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.