Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Nesseby kommune, Finnmark.

DatoFOR-1984-06-06-1196
PublisertII 1984 s 321
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesseby kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Nesseby

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 6. juni 1984, i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannloven) stadfestet vedtak av Nesseby kommunestyre 14. mai 1984 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.