Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Sula kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1984-06-18-1334
PublisertII 1984 s 347
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSula kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Sula

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 18. juni 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern (brannlova) stadfestet vedtak av Sula kommunestyre 15. mai 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetta talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta vert sett i kraft straks.