Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Tjeldsund kommune, Nordland.

DatoFOR-1984-06-18-1335
PublisertII 1984 s 347
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjeldsund kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannloven, Tjeldsund

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 18. juni 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern (brannloven) stadfestet vedtak av Tjeldsund kommunestyre 10. mai 1984 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.