Forskrift om vedtekt til § 7 i brannlova, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1984-07-10-1422
PublisertII 1984 s 378
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGloppen kommune, Sogn og Fjordane.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift til § 7 i brannlova, Gloppen

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 10. juli 1984 i medhald av § 2 i lov av 29. mai 1970 om brannvern (brannlova) stadfesta vedtak av Gloppen kommunestyre 12. juni 1984 om vedtekt til § 7 i brannlova.

Vedtekta skal lyda slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsetje talet på medlemmer i brannstyret. Talet på medlemmer kan ikkje setjast lågare enn 3. 

Vedtekta trer i kraft straks.