Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Salangen kommune, Troms.

DatoFOR-1984-07-31-1495
PublisertII 1984 s 398
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSalangen kommune, Troms.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. om vedtekt til brannloven, Salangen

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 31. juli 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern (brannloven) stadfestet vedtak av Salangen kommunestyre 21. juni 1984 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.