Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Marker kommune, Østfold.

DatoFOR-1984-08-07-1504
PublisertII 1984 s 403
Ikrafttredelse07.08.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forMarker kommune, Østfold
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. om vedtekt til brannloven, Marker

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 7. august 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern (brannloven) stadfestet, med noen redaksjonelle endringer, vedtak av Marker kommunestyre 20. desember 1983 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3. 

Vedtekten trer i kraft straks.