Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Steigen kommune, Nordland.

DatoFOR-1984-08-09-1507
PublisertII 1984 s 406
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSteigen kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1987-06-05-26-§40, LOV-1970-05-29-32-§7
Kunngjort
KorttittelForskr. om vedtekt til brannloven, Steigen

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 9. august 1984 i medhold av § 2 i lov av 29. mai 1970 nr. 32 om brannvern (brannloven) stadfestet vedtak av Steigen kommunestyre 28. mars 1984 om vedtekt til § 7 i brannloven.

Vedtekten skal lyde slik: 

Til § 7 første ledd:

Kommunestyret kan fastsette antall medlemmer i brannstyret. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3.